Wat u moet weten.

 

 Wat u vooraf weten moet... 

- Reserveringen dienen minimaal 3 werkdagen voor huurdatum te worden gemaakt 

- Alle huurprijzen, tenzij anders vermeld, zijn afhaalprijzen per dag exclusief BTW. U kunt de goederen ook door ons laten bezorgen en weer afhalen. 

- Zorg ten alle tijden voor ruim transport. Open aanhangwagens worden NIET toegestaan voor het transporteren van onze apparatuur. 

- Wij rekenen altijd een borgstelling de hoogte hiervan hangt af van de door u gehuurde artikelen, Indien u de borg per PIN / CONTANT voldoet storten wij dit binnen 14 dagen terug op uw rekening.

 

Voor onze verhuur gelden een aantal spelregels waaraan iedereen moet voldoen: 

- Het tonen van een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort of ID kaart) 

- Het tonen van een bank- of giroafschrift of een salaris afschrift niet ouder dan 1 maand. (Waarvan de bedragen afgeplakt mogen worden, dient slechts ter adres controle)

 - In geval van bedrijf of vereniging dient u tevens een uittreksel van de kamer van koophandel (niet ouder dan één jaar) te overleggen. 

 

Zonder deze papieren geven wij u echt geen artikelen mee! 

 

Wat als u zelf de apparatuur niet komt ophalen?

 - Als u contractant bent maar u komt de apparatuur niet zelf ophalen dient u dat vooraf aan ons te melden. 

- U dient zich vooraf per fax (of post) te legitimeren middels paspoort of rijbewijs en een kopie van bank- of giroafschrift. 

- Degene die namens u komt afhalen dient zicht eveneens te legitimeren. Hij of zij dient een geldig legitimatiebewijs (paspoort of rijbewijs) mee te brengen.

 

Wat als u de gehuurde artikelen laat bezorgen en opbouwen ?
- Als u de gehuurde artikelen laat bezorgen en opbouwen door DubbelBSound.nl dient u zich per mail ( of post ) te legitimeren
- De betaling dient u vooraf te betalen bij bezorging, zolang de betaling niet verricht is zullen wij de spullen nog niet uitladen,
- Bij het afleveren / opbouwen van de gehuurde artikelen dient u zich te legitimeren middels een gelding legitimatiebewijs ( paspoort, rijbewijs of ID kaart ) hier maken wij een foto kopie van maar zullen deze voorzien van een kenmerk,

 

 

 Annuleren huurartikelen

 

1.1 De huurder kan gebruik maken van de mogelijkheid om te annuleren. Annulering dient te allen tijde uitdrukkelijk schriftelijk te geschieden.

 

1.2 Indien de opdrachtgever tot annulering overgaat en nog geen gebruik heeft gemaakt van de hem ter beschikking gestelde diensten is het de hierna genoemde schadeloosstelling verschuldigd, tenzij door hem of DubbelBSound.nl een voor beide partijen acceptabele vervangende opdrachtgever wordt gevonden die de verplichtingen voortvloeiend uit de overeen komst integraal wil overnemen.

 

1.3 Indien annulering tot en met 8 dagen voor aanvang van de huurperiode geschiedt, dient de huurder 75% van de huursom te betalen.

 

1.4 Indien annulering plaatsvindt tussen 7 tot en met 3 dagen voor aanvang van de huurperiode dient te huurder 90% van de huursom te betalen.

 

1.5 Indien annulering 2 dagen of minder voor aanvang van de huurperiode plaatsvindt, dient de huurder de volledig overeengekomen factuur te betalen.

Annuleren Artiesten / Geluidstechniek

Annuleren

Indien Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeenkomen dat Opdrachtnemer op een bepaalde uitvoeringsdatum diensten zal verrichten. en Opdrachtgever deze datum wil wijzigingen dan zal Opdrachtgever alle met de wijziging verband houdende kosten aan Opdrachtnemer vergoeden.

Bij opzegging / annulering:
A ) tot en met 120 dagen voor uitvoeringsdatum: 40% van de overeengekomen prijs.
B ) tot en met de 31 dagen voor uitvoeringsdatum 60% van de overeengekomen prijs
C ) minder dan 31 dagen doch maar dan 7 dagen voor uitvoeringsdatum: 70% van de overeengekomen prijs
D ) binnen 7 dagen voor uitvoeringsdatum: 100% van de overeengekomen prijs.